Wedel społecznie odpowiedzialny

W prowadzeniu biznesu kierujemy się odpowiedzialnością, etyką i transparentnością, które są wpisane w nasze wartości organizacyjne.

obrazek posta

Do tematu społecznej odpowiedzialności podchodzimy w sposób kompleksowy, dlatego jest ona wpisana w naszą strategię biznesową.

Działalność charytatywna, troska o pracowników, wsparcie lokalnych społeczności, ekologiczne inicjatywy na rzecz klimatu oraz innowacyjne podejście do prowadzenia biznesu - to działania, które cechują Wedla dziś, a swój początek mają w barwnej, ponad 170-letniej tradycji firmy.

O naszych działaniach realizujących strategię społecznej odpowiedzialności biznesu można przeczytać więcej w raportach ESG.

Publikacje pod hasłem „Z przyjemnością dla przyszłości” to znaczący krok w kierunku transparentnego informowania o naszych dotychczasowych inicjatywach w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też zobowiązanie – do dalszego, aktywnego działania z troską o pracowników, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko.

PRZECZYTAJ RAPORT za rok 2022

PRZECZYTAJ RAPORT za rok 2021


English version down below

READ OUR REPORT for 2022

READ OUR REPORT for 2021

Początki naszegoZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO

Początki naszego
ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko co robimy, nieustannie inspirując się działaniami naszych założycieli, rodziny Wedlów. Szczególne znaczenie ma dla nas postawa Jana Wedla, który do historii przeszedł jako skuteczny przedsiębiorca, społecznik i filantrop.

Jan Wedel był wrażliwy na kwestie społeczne i troszczył się o otoczenie tak, jak jego ojciec Emil, który w 1872 stał się właścicielem firmy. Uwielbiał spokój i naturę, zajmował się zielarstwem, działalnością społeczną i charytatywną. Pracowników postrzegał jak wielką rodzinę, którą poza firmą, łączyły wspólne chwile – posiłki czy zabawy dzieci. To Emil w pierwszej dekadzie XX wieku kupił działkę przy ówczesnej ul. Wołowej (obecnie Zamoyskiego) pod przyszłą fabrykę. Po jego śmierci w 1919 roku, rodzina Wedlów przekazała znaczne sumy Kościołowi ewangelicko-augsburskiemu na rzecz instytucji charytatywnych.

Zanim Jan zaczął kierować czekoladowym przedsiębiorstwem, po studiach rozpoczął pracę w firmie ojca, stopniowo awansując od najniższego stanowiska. W 1912 roku pierwszą pensję wynoszącą 2 tysiące rubli przekazał na cele charytatywne. Poza tym, że w późniejszych latach był skutecznym biznesmenem, dbał o swoich pracowników i już wtedy w różnorodności dostrzegał duży potencjał – nieważne były dla niego np. poglądy polityczne. Dziś różnorodność w Wedlu odzwierciedla m.in. struktura zatrudnienia – wielopokoleniowa, obejmująca kobiety i mężczyzn (w niemalże równych proporcjach). Troska Jana Wedla o pracowników widoczna była poprzez oferowane im wsparcie i benefity. Zatrudnieni objęci byli opieką lekarską, mogli korzystać z przyzakładowej łaźni, żłobka i przedszkola dla swoich dzieci, gabinetu lekarskiego i dentystycznego. Ponadto, w Wedlu działała stołówka (tak jak i dziś), pracownicy mogli korzystać z przyzakładowego szewca i fryzjera. Z myślą o amatorach sportu otwarto klub sportowy Rywal, w którym funkcjonowały: sekcja kolarska, wioślarska, zapaśnicza, bokserska i lekkoatletyczna (od 2019 roku drużyny sportowe w ramach KS Rywal zostały reaktywowane i działają z powodzeniem). Rodzina Wedlów miała dom letniskowy w Świdrze, przy którym część terenów przeznaczono na ośrodek wypoczynkowy dla pracowników fabryki. Aby wspierać życie kulturalne zatrudnionych, w wybudowanym przy fabryce domu mieszkalnym Zamoyskiego 26 powstał klub robotniczy z salą teatralną i sportową. W sali teatralnej działały chór, kółko dramatyczne i orkiestra dęta (dziś w dawnej siedzibie klubu mieści się Teatr Powszechny). 

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDLA

Strategia CSR pozwala nam realizować naszą misję („zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”) w sposób odpowiedzialny, kontynuować drogę założycieli i świadomie planować kolejne kroki.

Wspólnie wypracowaliśmy trzy filary, wokół których skupiać się będą nasze działania z zakresu CSR w latach 2020-2027, tj.:

Zaplanowane w ramach strategii inicjatywy odpowiadają na globalne potrzeby wyrażone przez Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDLA
STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDLA
STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WEDLA

We wszystkich podejmowanych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością, etyką i transparentnością, wpisanymi w wartości organizacyjne naszej firmy. #BioreOdpowiedzialnosc

Nasze działania obecnie

Wedlowie swoimi działaniami wytyczyli drogę, którą podążamy do dziś. Świat wokół nas dynamicznie się zmienia, pojawiają się nowe wyzwania – chcemy na nie odpowiadać, zawsze będąc otwartymi na dialog z otoczeniem i działając odpowiedzialnie we wszystkich obszarach.

Pomagamy innym

Od wielu lat wspieramy lokalne społeczności, współpracując m.in. z warszawskim Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci. Działamy na rzecz z Banku Żywności SOS w Warszawie i realizujemy szeroki program darowizn.

Warszawskie Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci opiekuje się dziećmi i młodzieżą z rodzin problemowych z rejonu warszawskiej Pragi. Od wielu lat realizujemy wspólne inicjatywy, a jednym z ostatnich projektów są ule mieszczące się na dachu wedlowskiej fabryki. Podopieczni Stowarzyszenia, młodzi ludzie w wieku 15-26 lat, opiekują się pasieką, ucząc się w ten sposób troski o środowisko oraz podstaw przedsiębiorczości. Serduszko wspieramy również przy budowie farmy miejskiej w Wawrze (Folwark Wawer) gdzie odbywają m.in. warsztaty edukacyjne dla młodzieży.

Poza pszczołami, uwielbiamy wszystkie zwierzęta, chociaż szczególną sympatią darzymy zebry – w końcu to zebra, której towarzyszy chłopiec niosący na plecach tabliczki czekolady, jest symbolem naszej firmy, stworzonym w 1926 roku przez Leonetto Cappiello. Właśnie dlatego zaadoptowaliśmy zebry w trzech polskich ogrodach zoologicznych. Jesteśmy również opiekunami wilka – o wyborze akurat tego zwierzaka zadecydowali nasi pracownicy.

Cieszymy się, że możemy kontynuować idee społeczne rodziny Wedlów. Robimy to m.in. od 20 lat stale współpracując z Bankiem Żywności SOS w Warszawie, wspierając i przekazując nasze produkty. W postaci Jacka Kuronia, tak jak u Jana Wedla, widzimy lidera społecznej odpowiedzialności. Wspólne działania z warszawskim Bankiem Żywności pozwalają nam odpowiadać na współczesne wyzwanie rozsądnego gospodarowania żywnością.

Realizujemy szeroki program darowizn (głównie produktowych) dla potrzebujących instytucji i stowarzyszeń, współpracujących również z naszymi pracownikami, ale nie tylko. W 2019 roku zrealizowaliśmy ich około setki.

Pomagamy innym

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą

Nasz przepis to ludzie, więc troszczymy się o pierwszych ambasadorów firmy – pracowników.  Odpowiedzialność pracodawcy postrzegamy nie tylko poprzez benefity oraz tworzenie etycznego, empatycznego i rozwijającego środowiska pracy, ale również poprzez profilaktykę zdrowotną czy angażowanie pracowników w działania społeczne. 

W ramach wieloletniego programu grantowego „Od Serca. Pomagamy Innym” nasi pracownicy od 13 lat realizują swoje autorskie programy pomocy dedykowane społecznościom lokalnym w całej Polsce. Zgłaszane wnioski muszą spełniać kryterium wspierania organizacji pozarządowych.

Wysokość środków przeznaczonych na ten cel z roku na rok rośnie i w tym roku sięgnęła 90 000 złotych. Do grona beneficjentów należą organizacje pozarządowe z całej Polski, głównie z miejsc, z którymi związani są rodzinnie pracownicy Wedla. Przyznanie funduszy to nie wszystko – pracownicy sami angażują się w realizację inicjatyw w ramach danego grantu.

Nasi pracownicy mogą wspierać innych również w ramach ogólnofirmowych akcji takich jak np. Wielki Dzień Pszczół w Wedlu, podczas którego zorganizowaliśmy sprzedaż miodów pozyskanych z wedlowskiej pasieki – dochód został przekazany na cele statutowe naszego wieloletniego partnera, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, wewnętrzny Dzień Dawcy Szpiku zrealizowany z Fundacją DKMS, w trakcie którego pracownicy rejestrowali się jako potencjalni dawcy czy zbiórka rzeczy w ramach akcji „Szafy Przyjaciół” z okazji Międzynarodowego Dnia Dobroczynności. Z okazji Mikołajek organizujemy „Targowisko w słusznej sprawie” gdzie znaleźć można m.in. gadżety firmowe, świąteczne wypieki i rękodzieła i vouchery na atrakcje specjalne (np. dzień na planie spotu reklamowego z Dyrektor Marketingu) dostarczone przez naszych pracowników, a dochód z ich sprzedaży zostaje przekazany na pracowników w trudnej sytuacji życiowej. To również jarmark, na którym pracownicy mogą kupić od zaprzyjaźnionych z nami Fundacji świąteczne upominki. Pracownicy Wedla angażują się również w pomoc potrzebującym w ramach „Szlachetnej paczki” i wielu innych oddolnych inicjatyw.

W ramach wolontariatu pracowniczego, wspieramy także budowę farmy na Wawrze, która stanowić będzie przyjazną przestrzeń edukacyjną umożliwiającą dzieciom i dorosłym korzystanie z dobrodziejstw przyrody w ramach warsztatów ogrodniczych i gospodarskich.

Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą

Angażujemy się lokalnie

Wedel jest silnie związany z Pragą-Południe, dzielnicą, w której od lat 30 XX w. działa fabryka będąca jednocześnie siedzibą firmy. Wraz z lokalnymi partnerami działamy na rzecz kultury, rekreacji i okolicznej przyrody realizując projekty w bliższym i dalszym sąsiedztwie. 

Przykładem naszych lokalnych aktywności jest wspieranie Muzeum Warszawskiej Pragi – pomagamy m.in. w organizacji wybranych wystaw, a historyczne pudełka naszych produktów są eksponatami Gabinetu Opakowań Firm Warszawskich. Ponadto, jako mecenas projektu Ogrody Polsko-Niemieckie działamy na rzecz rewitalizacji terenów zielonych Parku Skaryszewskiego w sąsiedztwie fabryki. Aktywnie promujemy również aktywność fizyczną, już od 16 lat występując w roli sponsora tytularnego Biegu Wedla organizowanego w Parku Skaryszewskim.

Pielęgnujemy historyczną pamięć o Kamionku, który do dziś jest pamiętany jako Dolina Krzemowa międzywojennej Warszawy. Byliśmy m.in. partnerem I. Festiwalu na Kamionku oraz projektu „Panowie i Panie. Oto prażanie!”, w ramach którego powstała edukacyjna gra z zagadkami historycznymi na temat legendarnych postaci tej okolicy, dystrybuowana w warszawskich placówkach edukacyjnych.

Angażujemy się lokalnie

Dbamy o środowisko

Będąc odpowiedzialnym producentem, działamy z szacunkiem dla przyrody, jednocześnie edukując pracowników na temat ekologii. Chcemy minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne  i działać na rzecz bioróżnorodności, dlatego dach naszej fabryki jest domem dla uli, którymi opiekują się podopieczni Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. 

Staramy się minimalizować swój wpływ na otoczenie stosując rozwiązania umożliwiające: oszczędzanie wody (np. zamykanie wszystkich obiegów), energii (oświetlenie strefowe), ograniczanie druku papierowego (np. wykorzystując monitory obszarowe do przekazywania informacji). Realizujemy również wiele działań w duchu idei „zero waste” tj. szeroka segregacja odpadów, wtórne wykorzystywanie plastikowych palet, części elektronicznych z częściowo uszkodzonych maszyn czy odpadu użytecznego. Obowiązująca w firmie praktyka ciągłego udoskonalania (Kaizen) sprawia, że nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem zużycia surowców zarówno do produkcji, jak i do pakowania oraz zabezpieczenia transportu w logistyce. Ponadto, aby minimalizować ilość wyrzucanych rzeczy, w firmie organizowane są aukcje, podczas których pracownicy mogą odkupić sprawne jeszcze przedmioty, zanim trafią na odpad. Na początku tego roku, w ramach akcji „Zero plastiku na stoliku” całkowicie wyeliminowaliśmy ze stołówki pracowniczej plastikowe naczynia i sztućce, zastępując je biodegradowalnymi zamiennikami, co pozwoli oszczędzić ponad 20 tysięcy plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku.

Mając świadomość, jak duże znaczenie dla świata przyrody mają drobne nawyki każdego z nas, prowadzimy wewnętrzne działania edukacyjne prezentujące wskazówki na temat prawidłowej segregacji odpadów, oszczędności wody i energii. Zachęcamy pracowników do angażowania się w te zagadnienia, organizując razem z naszym działem BHP wystawy w przestrzeni biura oraz konkursy.

Dbamy o środowisko

Partnerstwa i deklaracje

Aby odpowiadać na aktualne wyzwania środowiskowe i potrzeby konsumentów w tym obszarze, działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inicjujemy i jesteśmy członkiem partnerstw branżowych realizujących określone cele oraz podejmujemy zobowiązania wypełniane w ramach naszej strategii CSR (w tym związane z odpowiedzialnym pozyskiwaniem surowców oraz opakowaniami).

Transparentność i etyczne podejście wyróżnia również nasz charakter pracy z partnerami biznesowymi – zgodnie z tym kierunkiem, jako pierwszy reklamodawca w Polsce podpisaliśmy „Białą Księgę” Branży Komunikacji Marketingowej SAR. Zobowiązaliśmy się tym samym do przestrzegania standardów przetargowych, partnerstwa, dobrej komunikacji, wymiany wiedzy, współodpowiedzialności za koszty, efektywność i jakość współpracy z dostawcami usług marketingowych.

POLSKA KOALICJA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO OLEJU PALMOWEGO (PKZOP)

W czerwcu 2019 nasza firma przystąpiła, jako członek-założyciel, do Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Celem Koalicji, zawiązanej pod agendą WWF, jest doprowadzenie do zaprzestania wylesiania i dalszej degradacji środowiska, do której doprowadza ekstensywne rolnictwo.

Olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych źródeł jest kluczowy w ograniczeniu ryzyka wiążącego się z nadmierną eksploatacją lasów tropikalnych oraz ze szkodliwym wpływem upraw tego surowca na żyjące w lasach gatunki zwierząt. Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) nie doprowadzają do wylesiania, a co za tym idzie - do utraty siedlisk dzikich zwierząt. Jednocześnie gwarantują godne warunki pracy dla lokalnych społeczności.

Celem strategicznym PKZOP jest osiągnięcie w Polsce poziomu 100% zrównoważonego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku.

Koalicja włączyła do dialogu różne grupy interesariuszy, w tym przedstawicieli świata nauki, organizacji branżowych, jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych oraz rządu.


Więcej informacji nt. Koalicji na stronie stworzonej przez PKZOP: http://olejpalmowy.com
Więcej informacji o przystąpieniu przez Wedel do PKZOP: https://wedel.pl/o-firmie/aktualnosci/lotte-wedel-przystepuje-do-polskiej-koalicji-ds-zrownowazonego-oleju-palmowego

POLSKA KOALICJA DS. ZRÓWNOWAŻONEGO OLEJU PALMOWEGO (PKZOP)

DEKLARACJA REZYGNACJI Z UŻYCIA JAJ Z CHOWU KLATKOWEGO

W kwietniu 2018 nasza firma złożyła publiczną deklarację, że przy wytwarzaniu swoich produktów zamierza zrezygnować z użycia jaj pochodzących z chowu klatkowego do 2025 roku.

Celem tego działania jest poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych, a także dalsze doskonalenie zrównoważonego łańcucha dostaw.

DEKLARACJA REZYGNACJI Z UŻYCIA JAJ Z CHOWU KLATKOWEGO

BIAŁA KSIĘGA BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR

We wrześniu 2019 nasza firma - jako pierwszy w Polsce reklamodawca - podpisała Białą Księgę Branży Komunikacji Marketingowej, czyli dokument ustanawiający standardy przetargowe i standardy współpracy z dostawcami usług marketingowych.

Biała Księga to zbiór dobrych praktyk i rekomendacji opracowanych przez 78 ekspertów ze strony reklamodawców i dostawców. Podpisanie standardów to zobowiązanie spółki do:

  • stosowania standardów,
  • partnerstwa,
  • dobrej komunikacji,
  • wymiany wiedzy,
  • współodpowiedzialności za koszty,
  • efektywność i jakość współpracy z dostawcami.

Dbałość o partnerstwo z dostawcami wpisuje się w nowoczesne działania CSR.

Więcej informacji o podpisaniu przez Wedel „Białej Księgi” branży komunikacji marketingowej:

https://www.youtube.com/watch?v=2127P3vvVXs
https://www.youtube.com/watch?v=wYONy5QWZNo

BIAŁA KSIĘGA BRANŻY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SAR

CZŁONKOSTWO W POLBISCO (STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW WYROBÓW CZEKOLADOWYCH I CUKIERNICZYCH)

Od 1997 nasza firma jest członkiem Polbisco, czyli mającej na celu reprezentowanie i ochronę wspólnych interesów polskich producentów wyrobów czekoladowych, ciastkarskich i cukierniczych. Firmy członkowskie reprezentują 80% rynku słodyczy w Polsce i prowadzą dialog branżowy, działając wspólnie na rzecz odpowiedzialnego przemysłu spożywczego wyrobów cukierniczych w Polsce.

Przynależność do Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych umożliwia zrzeszonym firmom współpracę z różnego rodzaju formą Dialogu Społecznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stowarzyszenie jest również członkiem Federacji Gospodarki Żywnościowej RP, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Czekoladowego, Ciastkarskiego i Cukierniczego CAOBISCO.

Dzięki wypracowanej przez lata działalności pozycji, Polbisco jest partnerem w dyskusji z organami administracji rządowej dotyczącej spraw naszej branży jak i całego przemysłu spożywczego

CZŁONKOSTWO W POLBISCO (STOWARZYSZENIE POLSKICH PRODUCENTÓW WYROBÓW CZEKOLADOWYCH I CUKIERNICZYCH)
obrazek posta

CZŁONKOSTWO W INCLU(VI)SION

Kontynuując współpracę z Fundacją Aktywizacja od 2022 roku weszliśmy w partnerstwo w ramach inicjatywy Inclu(vi)sion, ukierunkowanej na budowanie włączającego środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami.