Kariera

Wedlowskie
biuro

Zapraszamy na spacer po nowoczesnym biurze w blisko 100-letniej fabryce Wedla, gdzie zawsze jest czas na przyjemność. 

DBAMY O #ROZNORODNOSC

Różnorodni jak Mieszanka Wedlowska – Wedel sygnatariuszem Karty Różnorodności

Różnorodność w Wedlu sięga czasów założycieli i ich pionierskich pomysłów. Dziś firma robi kolejny, adekwatny dla współczesnych czasów krok naprzód, podpisując Kartę Różnorodności. Partycypacja w projekcie koordynowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to wyraz naszego systemowego podejścia do równego traktowania i szacunku dla różnorodności – nieodłącznych elementów wspierających rozwój i innowacyjność organizacji.

Sygnatariusze Karty pisemnie zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności. W wymiarze operacyjnym oznacza to m.in. zarządzanie równością pod względem płci i wieku, realizację polityki równego traktowania oraz monitoringu antydyskryminacyjnego i antymobbingowego. Podpisanie Karty zobowiązuje także do prowadzenie dialogu z osobami zatrudnionymi i interesariuszami oraz do corocznego raportowanie działań w zakresie promowanie różnorodności.  

Podpisanie Karty poprzedziło przygotowanie oddolnej Deklaracji Różnorodności i Włączania, która potwierdza zasady i wartości naszej firmy. Stanowi ona jednocześnie zobowiązanie wszystkich pracowników do tego, aby na co dzień szanować i wspierać różnorodność oraz, aby każda osoba tworząca naszą firmę czuła się w niej bezpiecznie – będąc sobą. 

obrazek posta

CzekoSprawni

Jednym z naszych zobowiązań jako odpowiedzialnego pracodawcy jest tworzenie włączającego i różnorodnego środowiska pracy. Zobowiązanie to wpisuje się w nasze wartości: #BioreOdpowiedzialnosc, #KwestionujeStatusQuo. W 2021 r. uruchomiliśmy program  CzekoSprawni, który wspiera naszą firmową #Roznorodnosc i  ma na celu zwiększanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (w skrócie OzN). 

 • jedenaście

  Słodko się u nas pracuje. Nie dziwi więc fakt, że średni staż w Wedlu to blisko 11 lat.

 • cztery

  Nikt nie lubi rozstawać się z czekoladą. Dlatego w naszej fabryce pracują rodziny od 4 pokoleń.

 • czterdzieści dwa

  Dzielimy się, bo to lubimy. Pracuje u nas prawie tyle samo kobiet, co mężczyzn, przy czym 42% stanowisk kierowniczych zajmują kobiety

Sprawdź jakimi wartościami kierujemy się w codziennej pracy oraz jaka jest misja i wizja naszej firmy

nasze wartości

Jesteśmy #DUMNI

TOP EMPLOYER

Od 2022 roku posiadamy tytuł Top Employer, który stanowi symboliczne dopełnienie kontynuacji ponad 170-letniego dziedzictwa założycieli firmy.

Jest także formą docenienia za implementowanie nowoczesnych rozwiązań, które wspólnie tworzą środowisko pracy, gdzie każdy, choć różny, czuje się dobrze i ma poczucie wpływu na przyszłość firmy i otaczające środowisko.

Top Employer to jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych certyfikatów dla pracodawców. Obecność w gronie wyróżnionych świadczy o zaangażowaniu organizacji w tworzenie coraz lepszego środowiska pracy poprzez wdrażanie wysokich standardów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i praktyk HR.

Wedla wyróżnia unikalne połączenie tradycji z nowoczesnością, w którego centrum niezmiennie znajduje się człowiek – pracownik, klient i partner, a także nastawienie na ciągły rozwój. W ramach zwiększania efektywności i wygody, zatrudnieni mogą korzystać ze zintegrowanych narzędzi służących do komunikacji, procesów kadrowych i rozwojowych oraz szkoleń. Innym wdrożeniem docenionym w ramach certyfikacji TOP EMPLOYER i niosącym istotną wartość jest nowoczesny system kafeteryjny, dzięki któremu możliwe jest indywidualne projektowanie oferty benefitów i wygodny dostęp. Odpowiedzialne i wrażliwe na potrzeby zatrudnionych podejście oraz wspieranie procesów i kultura organizacyjna stanowią solidne fundamenty do bycia dobrym pracodawcą.

TOP EMPLOYER

Nagroda Lidl Fair Pay 2022

Równe traktowanie oraz transparentność są dla nas priorytetem i cieszymy się, że zostało to docenione również na forum ogólnopolskim przez jury nagrody LIDL Fair Pay.  To dla nas niewątpliwie powód do dumy. Nagroda ta przyznawana jest przedsiębiorstwom wyznaczającym najlepsze standardy w zakresie równości płacowej, zasad rozwoju pracowników, awansu oraz ścieżki kariery niezależnie od ich płci czy wyznania, a skupiające się na kompetencjach pracowników i ich merytorycznej wiedzy.

Uczestnicy konkursu zostali przebadani pod względem kilku aspektów m.in.: równości wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udziału kobiet w kadrze kierowniczej oraz udziału kobiet w zespołach zarządzających. Mamy więc kolejny powód do świętowania i potwierdzenie, że różnorodność będąca jednym z filarów naszej marki pracodawcy znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Nagroda Lidl Fair Pay 2022

HR Dream Team

Nagroda główna w kategorii „Kultura organizacyjna i zaangażowanie” za kampanię jubileuszową „Od 170 lat nasz przepis to ludzie”

Branżowy konkurs HR Dream Team docenia projekty z obszaru human resources.

„Od 170 lat nasz przepis to ludzie” - to firmowe hasło zainicjowane przez założycieli i kontynuowane współcześnie, ale również tytuł naszej kampanii z okazji 170-tych urodzin firmy. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasze jubileuszowe atrakcje, które w całości zaplanowaliśmy i świętowaliśmy z pracownikami zostały docenione przez jury konkursu organizowanego przez Grupę Pracu.plj, które przyznało nam nagrodę główną w kategorii „Kultura organizacyjna i zaangażowanie” w segmencie L.

HR Dream Team

People Innovation

W 2022 roku zajęliśmy 5 miejsce w konkursie People Innovation. Nagradza on najciekawsze projekty z obszaru HR, a jego organizatorem jest SmartLunh. Do II edycji konkursu zgłoszono ponad 190 projektów z różnych branż.

Doceniono nas za wedlowski program CzekoSprawni dedykowany zwiększeniu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (w skrócie OzN) oraz szerokiej edukacji w tym obszarze (kandydatów, pracowników oraz innych pracodawców). W Wedlu wierzymy, że każdy ma w sobie potencjał do okrycia, a kwestia wyrównywania szans na Rynku Pracy jest dla nas bardzo ważna. Tym bardziej cieszymy się z uzna dla naszego programu.

People Innovation

Firma Dobrze Widziana

W 2022 roku, kolejny raz nasze praktyki z obszaru zrównoważonego rozwoju zostały nagrodzone w konkursie „Firma Dobrze Widziana”.

Jego inicjatorem jest Business Centre Club, zrzeszający przedsiębiorców i pracodawców, a głównym celem jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Więcej o naszych działaniach możecie przeczytać -> https://wedel.pl/o-firmie/spoleczna-odpowiedzialnosc

Firma Dobrze Widziana

Jesteśmy #ODPOWIEDZIALNI, mamy #WPŁYW

A teraz rozsiądź się wygodnie najlepiej z kubkiem gorącej czekolady, bo pomówimy o tym jak dbamy o dobre samopoczucie naszych Pracowników.

 • LeŻAk

  LeŻAk

  LeŻak, czyli Lepiej Żyć Aktywnie to program, w którym dbamy o komfort pracy naszych pracowników. Podczas akcji poruszamy istotne dla nas i dla naszych pracowników tematy związane z ideą work-life balance, zdrowiem fizycznym oraz zdrowiem psychicznym. Organizujemy masaże biurowe, wykłady prozdrowotne, porady lekarzy specjalistów oraz badania na terenie firmy. Bierzemy także udział takich akcjach jak: różowy październik czy Movember. Dbamy o zdrowe nawyki żywieniowe naszych pracowników, dostarczając świeże owoce i warzywa. Zimą w biurze dostępne są też cytryny i imbir – w sam raz do rozgrzewającej herbaty.

 • AKADEMIA RADOSNYCH RODZICÓW

  AKADEMIA RADOSNYCH RODZICÓW

  Dzieci to sama słodycz, ale również cała masa obowiązków. Aby naszym pracownikom jeszcze bardziej umilić bycie rodzicem, stworzyliśmy Akademię Radosnych Rodziców. Nasze programy prorodzinne są wpisane w DNA Wedla i wspierają rodziców, jak tylko mogą. W ich ramach oferujemy możliwość pracy zdalnej, miejsca parkingowe dla kobiet w ciąży, a także dodatkowe badania. Przygotowaliśmy również wyprawki dla nowonarodzony dzieci. Dodatkowo, zapraszamy do zamkniętej Facebookowej grupy, w której rodzice pracujący w Wedlu mogą wymieniać się doświadczeniami.

 • wedlowskie drużyny sportowe

  wedlowskie drużyny sportowe

  Roztapiamy lenistwo i mobilizujemy do aktywności ponieważ tak samo jak czekolada, ruch wywołuje pozytywne emocje! Kibicujemy naszym pracownikom od lat, obserwując jak wspólnie aktywnie spędzają czas. Najwytrwalsi trenują w ramach firmowych drużynach sportowych Klubu RYWAL. Możliwości jest wiele: piłka nożna, siatkówka, wycieczki rowerowe, biegi przełajowe lub z przeszkodami, badminton, tenis stołowy, regaty, czy spartakiada. Pomysły przychodzą od pracowników i zawsze jesteśmy otwarci na kolejne! Endorfin nigdy nie za wiele! :)

 • BEZPIECZNA FLOTA

  BEZPIECZNA FLOTA

  Bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas jak kakao w czekoladzie, czyli po prostu bardzo ważne. Dlatego apelujemy do kierowców o spokojną i przepisową jazdę, przypominając, że ktoś bliski na nich czeko… to znaczy czeka! „Ktoś na Ciebie czeka” – to nasz specjalny program edukacyjno-motywacyjny, w którym od wielu lat szerzymy świadomość i wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze. Osoby korzystające z aut służbowych przechodzą cykliczne szkolenia z bezpiecznej jazdy. Co roku organizujemy też konkurs na najbezpieczniejszego kierowcę Wedla.

 • POMOC TO NASZ NAJWAŻNIEJSZY SKŁADNIK

  POMOC TO NASZ NAJWAŻNIEJSZY SKŁADNIK

  Uwielbiamy się dzielić tym, co ważne. Dlatego w ramach działań dobroczynnych wspieramy najbardziej potrzebujących, przekazujemy także darowizny produktowe. Od ponad 20 lat realizujemy program darowizn dla Banku Żywności SOS w Warszawie. W firmie funkcjonuje także program grantowy Wedel od serca, w ramach którego pracownicy mogą zgłaszać autorskie projekty społeczne, których beneficjentami są różne instytucje. W 2020 r. firma wsparła wybrane podmioty kwotą 95 tys. złotych. Najczęściej zgłaszane i wspierane są projekty na rzecz lokalnych społeczności, z których wywodzą się pracownicy. Do dziś zrealizowanych zostało w całej Polsce ponad 150 projektów. Innym przykładem aktywności naszych pracowników jest organizacja Dnia Dawców Szpiku na terenie firmy oraz wolontariat pracowniczy w Folwarku Wawer. Dziękujemy!

 • SŁODKI ROZWÓJ

  SŁODKI ROZWÓJ

  Rozwój naszych pracowników to rozwój Wedla. Dlatego stawiamy na ciągłe doskonalenie umiejętności, oferując pracownikom pakiety szkoleń dedykowanych, udział w szkoleniach specjalistycznych oraz konferencjach branżowych. Finansujemy także udział w certyfikowanych szkoleniach i kursach, bo dobrze wiemy, że zawsze trzeba być na bieżąco. Dzielimy się zdobytą wiedzą jak najlepszą czekoladą. Lubimy się wzajemnie inspirować i motywować do działania.

 • MAMY WIĘCEJ DOBREGO

  MAMY WIĘCEJ DOBREGO

  Okazji do świętowania nigdy dość – tak jak pysznej czekolady. Dlatego też co roku świętujemy Międzynarodowy Dzień Czekolady. W trakcie tak istotnego dla nas święta, nie może zabraknąć słodkich upominków :) Ale to nie wszystko! Od kilku lat świętujemy również dzień z kulturą japońską. Przybliżamy naszym pracownikom obyczaje mieszkańców i informacje na temat kraju, z którego pochodzi nasz właściciel LOTTE Wedel. Tego dnia przenosimy się do kraju kwitnącej wiśni poprzez liczne atrakcje. Jak zawsze w takie dni towarzyszą nam również słodkie smakołyki :)

PRZECZYTAJ WIĘCEJ CZYM JEST DLA NAS SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wedel społecznie odpowiedzialny

Kontakt

Biuro obsługi klienta:

Śledź nas na: