LOTTE WEDEL PRZYSTĘPUJE DO POLSKIEJ KOALICJI DS. ZRÓWNOWAŻONEGO OLEJU PALMOWEGO

20.02.2020

„Nie bojkotujmy – certyfikujmy” – apeluje WWF i powołuje pierwszą Polską Koalicję ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (PKZOP). Jej członkowie zobowiązują się do korzystania wyłącznie ze zrównoważonego oleju palmowego najpóźniej do 2023 roku. LOTTE Wedel, w ramach rozwijania strategii społecznej odpowiedzialności firmy, zostało jednym z sygnatariuszy deklaracji. 

Uważam, że prowadzenie działalności biznesowej powinno odbywać się z poszanowaniem otoczenia zewnętrznego, w tym środowiska naturalnego, ponieważ każdy z nas jest częścią ekosystemu i ma wpływ na jego kondycję. Jesteśmy w trakcie przygotowań do certyfikacji oleju palmowego wykorzystywanego przez nas do produkcji i zdajemy sobie sprawę jak wiele wyzwań mamy w tym obszarze, posiadając tak zróżnicowane portfolio. Istotę działania koalicji stanowi dialog, na który jesteśmy otwarci, nie tylko w obszarze biznesowym, ale i społecznym oraz środowiskowym. Jako odpowiedzialna firma wsłuchujemy się w głos otoczenia i chętnie uczestniczymy w działaniach mających na celu optymalizację dotychczasowych procesów czego wyrazem jest m.in. przystąpienie do koalicji – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej LOTTE Wedel.

Globalny problem 

Olej palmowy ze względu na wysoką efektywność produkcji oraz uniwersalne wykorzystanie stał się istotnym surowcem w produkcji żywności, biopaliw, chemii oraz kosmetyków. Z raportu[1]firmy Frost & Sullivan, przygotowanego na zlecenie Fundacji WWF Polska wynika, że średnia roczna konsumpcja oleju palmowego w Polsce w przeliczeniu na jednostkę̨ PKB w 2017 roku wyniosła 711 kg. Średnia
w UE wynosi 381 kg. Od 2004 roku import oleju palmowego do Polski wzrósł natomiast o 150%. Produkcja oleju palmowego z niecertyfikowanych źródeł doprowadza jednak do utraty olbrzymich powierzchni lasów na terenach Indonezji i Malezji, których ekosystemy uznawane są za najbogatsze pod względem różnorodności biologicznej na świecie. Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia dla wielu gatunków zwierząt, zwiększonych emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia środowiska. Olej palmowy zapewnia 40% światowego zapotrzebowania na oleje roślinne, zajmując jednocześnie 10% lądu przeznaczonego pod uprawy roślin oleistych, co czyni próbę zastąpienia go innymi olejami, nieuzasadnioną ekonomicznie, ale też środowiskowo. W scenariuszu całkowitego zastąpienia oleju palmowego innymi olejami roślinnymi zapotrzebowanie na tereny pod ich uprawy wzrosłoby czterokrotnie. Co więcej, całkowite zastąpienie oleju palmowego w Polsce innym olejem roślinnym wiązałoby się̨ ze zwiększonymi emisjami dwutlenku węgla.

Wspólne rozwiązanie

Alternatywnym rozwiązaniem dla stosowania oleju palmowego o niepewnym pochodzeniu oraz metodzie jego pozyskiwania, jest wykorzystywanie oleju palmowego z certyfikatem RSPO (ang. Roundtable on Sustainable Palm Oil), czyli Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. Taki olej ma jednakowe właściwości fizykochemicze oraz możliwości zastosowania, wiąże się jednak ze zdecydowanie mniejszym negatywnym wpływem na globalną różnorodność́ biologiczną, a także zmiany klimatyczne. PKZOP uznaje certyfikację RSPO za najlepszą z obecnie istniejących na rynku. Gwarantuje ona zrównoważony charakter upraw i wiarygodne kryteria środowiskowe. Plantacje, którym przyznaje się certyfikat RSPO nie doprowadzają do wylesiania, a co za tym idzie do niszczenia siedlisk dzikich zwierząt. Jednocześnie gwarantują godne warunki pracy dla lokalnych społeczności. Strategicznym celem PKZOP jest stosowanie w Polsce od 2023 roku, wyłącznie
w 100% certyfikowanego oleju palmowego pochodzącego z plantacji prowadzonych w sposób odpowiedzialny.

Proces certyfikacji oleju palmowego wymaga ogromnego nakładu pracy i zaangażowania wielu osób, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Na wszystkich poziomach naszej działalności dokładamy wszelkich starań, aby osiągnąć wyznaczony cel, dla którego przystąpiliśmy do Koalicji. Jako równie istotny aspekt działania PKZOP, postrzegam edukację branży i konsumentów
w kontekście oleju palmowego, co jest kluczowe w obliczu najnowszego raportu dotyczącego jego znaczenia dla zachowania bioróżnorodności. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak ważnego projektu – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Kluczowe w realizacji celów będzie szerokie spektrum oddziaływania PKZOP poprzez włączenie różnych grup interesariuszy, w tym przedstawicieli świata nauki, organizacji branżowych, jednostek certyfikujących, organizacji pozarządowych oraz rządu. W Radzie Naukowej Koalicji zasiedli prof. dr hab. Krzysztof Krygier – były Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności w SGGW, dr Małgorzata Roge-Wiśniewska z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz dr Tomasz Bocheński – analityk z placówki badawczej Frost & Sullivan.

Wraz z LOTTE Wedel, deklarację przystąpienia do PKZOP podpisali przedstawiciele WWF Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firm z branży spożywczej, kosmetycznej i chemicznej.

***

O firmie

LOTTE Wedel to firma o prawie 170-letniej tradycji, która dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu i ekspertyzie jest podziwiana za kunszt tworzenia najlepszej jakości czekolady. Jako najsilniejsza czekoladowa marka Polsce dostarcza konsumentom radość płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady. W wedlowskim portfolio znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle, batony oraz Torciki Wedlowskie, a także żelki i cukierki. Oferta produktowa LOTTE Wedel obejmuje również lody E. Wedel oraz lody Ptasie Mleczko®. Od września 2010 roku Wedel jest częścią japońskiej Grupy LOTTE, międzynarodowego koncernu założonego w 1948 roku. Obecnie Grupa działa w różnych dziedzinach biznesu, włączając w to m.in. sektor spożywczy, słodyczy, handlu, podróży i turystyki, chemiczny, rynek budowlany oraz finansowy.

[1] Wpływ użytkowania oleju palmowego w Polsce na globalne środowisko naturalne i analiza możliwości jego zastąpienia przez inne oleje roślinne. Frost&Sullivan. 2019. Raport stworzony na zlecenie Fundacji WWF Polska.