Wedel debiutuje w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

21.05.2020

18. edycja Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” prezentuje rekordową liczbę blisko 1700 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Tegoroczne wydanie jest wyjątkowe także z innego powodu – po raz pierwszy swoimi rozwiązaniami z zakresu CSR podzieliła się firma LOTTE Wedel, której tradycja odpowiedzialności społecznej sięga czasów jej założycieli. Dziś Wedel nie tylko idzie wyznaczoną przez nich drogą, ale nadaje swojemu zaangażowaniu systemowe ramy w finalizowanej obecnie strategii CSR.

Wedlowie wierzyli, że wpływ firmy na otoczenie nie kończy się na samym rozwijaniu działalności biznesowej i wykracza poza bramy fabryki. Będąc wiernymi temu podejściu, od lat angażujemy się
w działania umożliwiające prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony, jednocześnie podejmując
i angażując się w inicjatywy adresujące potrzeby naszych interesariuszy. Cieszymy się, że ogłoszenie strategii CSR Wedla, poprzedza ujęcie maksymalnie możliwej liczby praktyk w tak wysoko cenionej publikacji, jaką jest Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Nasz przepis to ludzie

Raport prezentuje 10 wedlowskich projektów z pięciu obszarów: praktyki pracownicze, rozwój społeczności lokalnej, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne i ład organizacyjny. Większość aktywności dotyczy ludzi i działań społecznych, co wpisuje się w filozofię działania firmy, która umiejscawia człowieka w centrum zainteresowań.

Za sukcesem Wedla stoją ludzie, dlatego jako odpowiedzialny pracodawca realizujemy szereg działań dla naszych pracowników. Chcemy tworzyć empatyczne i przyjazne środowisko pracy, jednocześnie zachęcając i umożliwiając angażowanie się w inicjatywy pomocowe. Jest to możliwe m.in. w ramach realizowanego już od 13 lat programu grantowego „Wedel od Serca – pomagamy innym”, w ramach którego pracownicy zgłaszają autorskie projekty społeczne na rzecz fundacji czy instytucji, które chcą wesprzeć z pomocą budżetu firmy. W zeszłym roku środki przeznaczone na program wynosiły 75 000 złotych, do dziś przeprowadzono ponad 150 projektów społecznych w całej Polsce – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Poza programem „Wedel od Serca”, w kategorii „Praktyki z zakresu pracy” zaprezentowano cztery wedlowskie projekty dla pracowników. Działania Wedla z tego obszaru dotykają kwestii: organizacji pracy (rozszerzenie formuły home office dla pracowników, którym umożliwia to charakter obowiązków służbowych oraz „Akademia Radosnych Rodziców”, czyli program ułatwiający pracownikom-rodzicom godzenie życia prywatnego z zawodowym), bezpieczeństwa („Ktoś na Ciebie czeka” – szkolenia z bezpieczeństwa na drodze oraz „Zero wypadków w fabryce Wedla”, czyli cykl akcji uświadamiających i motywujących do zgłaszania ulepszeń w obszarze bezpiecznej pracy) oraz edukacyjnych („Wedlowski Movember” – akcja w ramach której edukowano pracowników na temat profilaktyki zdrowotnej związanej z zachorowaniem na raka jąder i prostaty).

Odpowiedzialne sąsiedztwo i troska o przyrodę

Legendarna fabryka Wedla mieści się na warszawskim Kamionku od lat 30 XX w. i na stale wpisała się okoliczny krajobraz. W ramach przyjaznego sąsiedztwa i troski o otoczenie realizowanych jest wiele działań, z czego dwa prezentuje Raport FOB. W rozdziale „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej” opisano współpracę Wedla ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci” – organizacją wspierającą dzieci i młodzież z trudnych środowisk warszawskiej Pragi. Jednym ze wspólnych projektów jest pasieka na dachu wedlowskiej fabryki, firma wspiera także prowadzoną przez Stowarzyszenie budowę edukacyjnej ekofarmy na Wawrze. Chcąc odpowiadać na problemy środowiskowe, Wedel stosuje w fabryce rozwiązania pozwalające oszczędzać wodę, papier czy druk papierowy, od marca br. wykorzystuje energię pochodzącą w 100% z odnawialnych źródeł wiatrowych, a także kompleksowo segreguje odpady, jednocześnie prowadząc działania edukacyjne dla pracowników z tego obszaru. Więcej o programie „Zero waste w Wedlu” można dowiedzieć się w rozdziale „Środowisko”.

Otwartość i partnerstwo

Wedel jest firmą otwartą na dialog i współpracę z innymi, czego wyraz stanowią kolejne dwie praktyki opisywane w publikacji. Pierwszą z nich jest zobowiązanie prezentowane w rozdziale „Uczciwe praktyki operacyjne”, wynikające z faktu bycia sygnatariuszem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej SAR. Wedel podpisując Księgę (jako pierwszy reklamodawca w Polsce) zobligował się do przestrzegania standardów przetargowych, partnerstwa, dobrej komunikacji, wymiany wiedzy, współodpowiedzialności za koszty, efektywność i jakość współpracy z dostawcami usług marketingowych. W kategorii „Ład organizacyjny” wyróżniono natomiast proces dialogu z interesariuszami, przeprowadzony zgodnie z normą AA SES100 i stanowiący fundament przygotowania strategii CSR Wedla.

Spontaniczne projekty pomocowe

Oprócz zaplanowanych działań z obszaru społecznej odpowiedzialności, firma jest otwarta na realizację spontanicznych projektów. Miało to m.in. miejsce w przypadku akcji #wspieramyidoceniamy, zainicjowanej oddolnie przez pracowników Wedla w związku z pandemią koronawirusa. W ramach współpracy z firmą InPost, przekazano słodycze dla personelu medycznego jednoimiennych szpitali zakaźnych w całej Polsce oraz dla pracowników warszawskiego transportu publicznego. W ostatnim czasie działania zostały rozszerzone o akcję partnerską z firmą AVIVA i pomoc dla Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach której udało się dotrzeć ze wsparciem do podopiecznych PCK i ponad 400 ratowników medycznych. Wedel wsparł także Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej darowizną o wartości 23 000 złotych, która zostanie przeznaczona na uzupełnienie wyposażenia dla Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM  i przeprowadzenie szkoleń z obsługi respiratorów dla lekarzy i ratowników medycznych. W obliczu problemów wynikających z obecnej sytuacji, Wedel przekazał również pomoc finansową zaprzyjaźnionemu Stowarzyszeniu Serduszko dla Dzieci, aby wesprzeć organizację korepetycji dla jego podopiecznych potrzebujących dodatkowej pomocy w nauce w związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej.

Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. Na portalu odpowiedzialnybiznes.pl w sekcji „Biznes w odpowiedzi na COVID-19” od marca pojawiło się około 80 przykładów działania firm partnerskich Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dookoła obserwujemy kolejne, liczne akcje solidarnościowe i pomocowe. Ważne, by po tym zrywie, nie nastąpiła zapaść. Już widać, że zachodząca na naszych oczach zmiana jest wielowymiarowa -– mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Poczucie społecznej odpowiedzialności jest obecne w Wedlu od lat – prace nad strategią CSR pozwoliły usystematyzować liczne projekty i programy, a sama strategia wyznacza kierunek kontynuacji bogatej działalności porządkując ją w trzech filarach: Ludzie, Innowacje i Środowisko. Publikacja w raporcie FOB jest dla nas wstępem do dzielenia się w spójny sposób naszymi odpowiedzialnymi praktykami – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

O firmie

Wedel od 1851 roku dostarcza konsumentom przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady i jest podziwiany za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości. W wedlowskim portfolio znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle, batony oraz Torciki Wedlowskie, a także żelki i cukierki. Oferta produktowa firmy obejmuje również lody E. Wedel oraz lody Ptasie Mleczko®. Misja Wedla: „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach” odzwierciedla filozofię działania firmy, która zakłada odpowiadanie na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner.