Pierwszy raport CSR

22.06.2022

Z przyjemnością dla przyszłości publikujemy pierwszy raport CSR i sadzimy las dla kolejnych pokoleń

Podsumowujemy nasze podejście do zrównoważonego rozwoju wydając pierwszy raport społecznej odpowiedzialności, zgodny ze standardem GRI. Dokument pod hasłem „Z przyjemnością dla przyszłości” przedstawia dane niefinansowe za 2021 r., w którym świętowaliśmy nasze 170-lecie, odwołując się do odpowiedzialności i wartości zapoczątkowanych przez założycieli, rodzinę Wedlów oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wśród poruszonych w nim kwestii znalazły się m.in. zrównoważona produkcja, troska o pracowników i zaangażowanie społeczne. Premiera raportu jest też okazją do działania na rzecz przyszłych pokoleń, dlatego towarzyszy jej realizowana z Fundacją Dotlenieni i wszystkimi interesariuszami akcja, w ramach której w okolicy Warszawy przybędą 2 hektary lasu.

POBIERZ NASZ RAPORT <PDF>

Raport stanowi kompleksowy przegląd praktyk z czterech kluczowych obszarów, które definiowane są jako: Przyjemność z Rozwoju, Przyjemność z Natury, Przyjemność Pracy oraz Przyjemność dla Społeczeństwa i Wspólnot Lokalnych. Podsumowujemy w ten sposób zrealizowane inicjatywy strategiczne za 2021 rok, a także przedstawia perspektywy i zobowiązania na przyszłość.

Pierwszy raport CSR to ważny krok w historii firmy. Od 2019 r., zgodnie ze strategią biznesową i wpisanym w nią programem CSR, realizujemy kolejne działania w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Dlatego też przy okazji tej premiery zapraszamy konsumentów do wspólnej akcji dla dobra planety i przyszłych pokoleń. Wspólnie z Fundacją Dotlenieni posadzimy 2 hektary lasu, który stanowić będzie zwieńczenie naszych aktywności w obszarze CSR oraz symboliczną pamiątkę publikacji pierwszego raportu CSR. Już dziś zachęcamy do lektury naszych praktyk i wypełnienia krótkiego quizu, dotyczącego różnych wymiarów wedlowskiej odpowiedzialności. Dzięki temu, hasło raportu „Z przyjemnością dla przyszłości” – nabierze realnego kształtu.

Wedlowski raport CSR oraz quiz, dzięki któremu można włączyć się w świętowanie jego premiery i przyczynić się do posadzenia kolejnych drzew można znaleźć na stronie: www.wirtualnedrzewa.pl/wedel.

 

Proces powstawania raportu

Raport CSR został przygotowany zgodnie z uznanym, międzynarodowym standardem GRI. Aby zidentyfikować kluczowe zagadnienia do zaprezentowania w publikacji, do dialogu, tak jak w przypadku realizacji innych, ważnych dla firmy projektów, zaangażowano różne grupy interesariuszy firmy: od pracowników wszystkich obszarów, po partnerów biznesowych i lokalne społeczności. Dzięki nałożeniu dwóch perspektyw – ze strony interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych – powstała matryca najważniejszych kwestii, na podstawie której przygotowano wskaźniki i dane najistotniejsze dla otoczenia firmy.

 

170-letnie dziedzictwo na fali wzrostu

Nieustannie rozwijamy się w odpowiedzi na potrzeby konsumentów i aktualne trendy rynkowe. Swoją przewagę budujemy m.in. poprzez dywersyfikację portfolio, nowe kategorie (m.in. lody), czy aktywne działania w obszarze eksportu. Wzrost biznesu odbywa się w poszanowaniu uniwersalnych wartości, zapoczątkowanych przez założycieli, rodzinę Wedlów. Dzięki podejściu, łączącemu tradycję i nowoczesność, w ciągu ostatnich trzech lat firma podwoiła obroty na rynkach zagranicznych, a jej produkty można znaleźć w ponad 60 krajach na całym świecie. Aby odpowiadać na aktualne wyzwania rynkowe i wpływać na realne zmiany, firma angażuje się w partnerstwa branżowe, realizujące określone cele zrównoważonego rozwoju – m.in. poprzez członkostwo w organizacji Polbisco (Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych) czy Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego pod agendą WWF.

 

Przyjemność z Rozwoju, czyli nieustanne ulepszanie

Nasza filozofia zakłada odpowiadanie na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Taka gotowość do zmiany jest jednoznaczna z ciągłym rozwojem i doskonaleniem – zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego produktów. Zakład spełnia międzynarodowe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności, co potwierdzają posiadane certyfikaty, m.in. BRC, IFS, RSPO czy ISO 9001. Jakość w Wedlu kontrolowana jest głównie w czterech komórkach organizacyjnych: laboratoriach własnych, kontroli jakości produktu gotowego, kontroli jakości systemowej oraz kontroli jakości dostaw. Dużą uwagę poświęcamy surowcom, które pochodzą tylko od zaufanych i sprawdzonych dostawców.

Każda przyjęta w zakładzie partia jest kontrolowana oraz posiada atest jakościowy, a w produkcji nie korzystamy z surowców genetycznie modyfikowanych. Dbamy także o czytelne i zrozumiałe oznakowanie produktów, co pozwala konsumentom podejmować świadome decyzje zakupowe.

Nieustanny rozwój w Wedlu wspierany jest przez kulturę organizacyjną firmy. Mówi o tym jedna z naszych wartości „Kwestionuję status quo”, która zakłada odważne podejście do zmian, poszukiwanie nowych rozwiązań oraz przełamywanie schematów.

 

Przyjemność z Natury, czyli dbałość o środowisko

W Wedlu konsekwentnie wdrażamy działania, które ograniczają jego wpływ na środowisko naturalne, m.in. poprzez racjonalną gospodarkę odpadami, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców oraz zwiększenie wydajności na wszystkich etapach produkcji. Zgodnie z jednym z celów Strategii CSR Wedla, od 2020 r. dokładamy wszelkich starań, by umiejscowiona na warszawskiej Pradze siedziba była przyjazna środowisku. Korzystamy w 100% z energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, co pozwoliło ograniczyć emisję o prawie 12.000 ton CO2 do atmosfery oraz wprowadzamy efektywną gospodarkę obiegu zamkniętego w fabryce, m.in. zapewniając recykling lub ponowne wykorzystanie odpadów w fabryce. Kolejnym ważnym dla nas zagadnieniem jest ochrona bioróżnorodności, dlatego na dachu siedziby firmy działa pasieka, a na jej elewacji zamontowano budki lęgowe dla ptaków.

 

Przyjemność Pracy, czyli troska o pracowników

Zgodnie z naszym Wedlowskim hasłem „Nasz przepis to ludzie”, firma dba o to, by tworzyć przyjazne i sprzyjające rozwojowi środowisko pracy. Różnorodność to jeden z priorytetów wyznaczonych i wspieranych przez samych pracowników, którzy stworzyli wewnętrzną Grupę ds. Różnorodności i Włączania. Jej członkowie inicjują i wdrażają liczne inicjatywy w tym obszarze, m.in. firmową deklarację, podpisanie Karty Różnorodności (FOB) czy kampanie informacyjne. Od roku realizowany jest również projekt popularyzujący zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz edukację w tym obszarze „CzekoSprawni”.

W dialogu z pracownikami firma wdraża nowoczesne rozwiązania HR, które odpowiadają na potrzeby załogi. Starania o dobrostan pracowników potwierdzają m.in. wynoszący 11 lat średni staż pracy czy minimalne (na poziomie 0,88 proc.) średnie odchylenie wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami, a także codzienne głosy pracowników, potwierdzające radość z pracy i w pracy w organizacji z ponad 170-letnią czekoladową tradycją.

 

Przyjemność dla Społeczeństwa i Wspólnot Lokalnych, czyli zaangażowanie społeczne

Aktywnie wspieramy rozwój lokalnej społeczności, budując długofalowe partnerstwa z warszawskimi i w szczególności, praskimi organizacjami pozarządowymi. Jako dobry sąsiad, od wielu lat współpracujemy m.in. z Bankiem Żywności SOS w Warszawie, PTTK, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej , Fundacją Dobrych Inicjatyw czy Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”. Jako mecenas kultury, włączamy się w organizację i popularyzację różnorodnych wydarzeń kulturalnych. W 2021 r. byliśmy partnerem m.in. książki wyd. Czarne autorstwa Łukasza Garbala „Wedlowie. Czekoladowe imperium”, serialu TVN „Receptura” czy wystawy „The Art. Of Banksy. Withous Limits”.

 

#WedelSpolecznieOdpowiedzialny