Norma ISO 9001

Norma ISO 9001 jest międzynarodowym standardem systemu zarządzania jakością. To narzędzie umożliwiające każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów poprzez ciągłe doskonalenie metod.