IFS

Międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Celem standardu IFS Food jest minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa żywności podczas produkcji. Daje gwarancję najwyższej jakości, powtarzalności i bezpieczeństwa produkowanych produktów.