BRC

Międzynarodowy Standard bezpieczeństwa żywności opracowany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów. Standard BRC Food określa szczegółowe wytyczne, które należy spełniać na wszystkich etapach produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji. Celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa oraz wysokiego poziomu jakości wyrobu gotowego.