Wyniki konkursu "Wedel od Serca"

17.08.2021

Pierwsza edycja konkursu grantowego „Wedel od Serca” skierowana do organizacji pozarządowych została rozstrzygnięta. Spośród zgłoszonych prawie dwudziestu wniosków, jury wyłoniło 6 autorskich pomysłów na projekty społeczne dla wedlowskich sąsiadów - mieszkańców Pragi.

„Wedel od Serca” to projekt, który postanowiliśmy wcielić w życie jako element obchodów 170-lecia istnienia naszej firmy i jako kontynuację tradycji zaangażowania lokalnego jednego z założycieli - Jana Wedla. Decyzja o formule była dla nas naturalna, jako że od lat chętnie współpracujemy z organizacjami na rzecz naszego najbliższego sąsiedztwa. Również od 14 lat z sukcesem realizujemy program „Wedel od Serca” wewnętrznie, angażując załogę do wspólnych działań dobroczynnych. W roku jubileuszowym po raz pierwszy do zgłaszania inicjatyw zaprosiliśmy nie tylko pracowników Wedla, ale także fundacje i stowarzyszenia.

 

Do udziału w konkursie zgłoszono prawie 20 bardzo różnych, ale niezwykle ciekawych i inspirujących wniosków – od projektów skierowanych do dzieci, przez pomysły ekologiczne, po działania dla seniorów. Niestety, pula grantów, które mogliśmy przyznać jest ograniczona, musieliśmy więc dokonać selekcji. Finalnie, po ocenie komisji konkursowej, zdecydowaliśmy nagrodzić 6 projektów. Komisja kierowała się poniższymi kryteriami:

1. Liczba osób objętych pomocą w ramach Projektu,

2. Długofalowość – na ile Projekt może być kontynuowany w przyszłości,

3. Wagę problemu społecznego, podejmowanego/rozwiązywanego przez Projekt

4. Wiarygodność kosztorysu – na ile założony kosztorys jest realny przy skali Projektu

5. Uwzględnienie aktualnej sytuacji społecznej i problemów wynikających z pandemii

6. Dopasowanie Projektu do naszych wedlowskich wartości

7. Dodatkowo punktowane były pomysły włączające markę (m.in. poprzez wykorzystanie produktu) Wedel do Projektu

W finałowej szóstce znalazły się poniższe projekty:
 

 

Tytuł Projektu

Nazwa Organizacji


Kwota dotacji

1.

Słodkie Lata 20. - 30.

Fundacja Retro im. M. Fogga

9.500

2.

Praga czekoladą pachnąca

Fundacja Zwalcz Nudę

7.250

3.

Praski wędrujący klub EKOmajsterkowicza

Stowarzyszenie Warszawski Hackerspace

9.500

4.

A propos rozmowy

Fundacja A propos

10.000

5.

Przewijamy najsłodsze wspomnienia

Fundacja Instytut Inicjatyw Prorozwojowych - Muzeum Kaset

9.700

6.

Choinka na Kamionku

Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa

4.000

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za przesłane projekty a zwycięzcom gratulujemy i nie możemy się doczekać wszystkich realizacji.