Z przyjemnością dla przyszłości. Wedel systematyzuje dotychczasowe działania w strategii CSR

08.06.2020

Wsparcie instytucji charytatywnych, troska o zdrowie pracowników i ich bliskich, oferowanie im kulturalnych czy rekreacyjnych zajęć – już założyciele Wedla reprezentowali odpowiedzialne podejście do prowadzenia biznesu. Dziś odpowiedzialność społeczna firmy przejawia się m.in. w kulturze organizacyjnej, zrównoważonej produkcji, angażowaniu pracowników w działania dobroczynne i ogromnej ilości projektów pomocowych, które od tej chwili porządkuje wedlowska strategia CSR, jednocześnie wyznaczając cele i kierunki na lata 2020-2027.

Tradycja społecznej odpowiedzialności i zaangażowania lokalnego

Wedel to kultowa czekoladowa marka i jeden z liderów branży czekoladowej w Polsce. Bogata historia firmy to jednak nie tylko opowieść o powstaniu produktów jak Ptasie Mleczko®, Torcik Wedlowski czy czekolada Jedyna, ekspansji zagranicznej czy niestandardowych działaniach marketingowych. Za sprawą założycieli, zwłaszcza Jana i Emila, Wedel stanowi również przykład jednej z pierwszych firm w Polsce, w których obecna była idea społecznej odpowiedzialności. Emil, który poza prowadzeniem czekoladowego przedsiębiorstwa zajmował się również działalnością społeczną i charytatywną, swoją załogę postrzegał jako wielką rodzinę. Takie podejście przekazał synowi - Janowi, który niezwykle rozwinął oferowane wsparcie i przywileje pracownicze. Zatrudnieni mogli m.in. korzystać z przyzakładowej łaźni, żłobka i przedszkola dla swoich dzieci, gabinetu lekarskiego i dentystycznego, szewca oraz fryzjera. Ponadto, mogli uczestniczyć także w zajęciach sportowych w ramach Klubu Sportowego Rywal czy korzystać z ośrodka wypoczynkowego w Świdrze podczas wakacji.

O wrażliwości Jana Wedla na potrzeby innych świadczy też jego postawa w czasie wojny, gdy oferował najuboższym ciepłe posiłki w stołówce fabryki lub gdy rozdysponował produkty spożywcze ze swoich magazynów wśród mieszkańców Warszawy. Jego podejście jest dla nas niezmienną inspiracją, dlatego jednym z elementów współczesnej odpowiedzialności naszej firmy jest zaangażowanie lokalne, w ramach którego od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Serduszko dla dzieci, Bankiem Żywności SOS w Warszawie, wspieramy Muzeum Warszawskiej Pragi czy jako mecenas projektu „Ogrody Polsko-Niemieckie rewitalizujemy część Parku Skaryszewskiego niedaleko fabryki – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Pomaganie innym

Kontynuację podejścia założycieli obrazuje także współczesna odpowiedzialność Wedla jako pracodawcy, która przejawia się w kulturze organizacyjnej opartej na szacunku i różnorodności, regularnie organizowanych akcjach wewnętrznych (zwracających uwagę na ważne kwestie tj. profilaktyka raka piersi, prostaty czy rejestrowanie się w bazie dawców szpiku), a także umożliwianiu pracownikom angażowanie się w działalność dobroczynną. Pozwala na to realizowany do 13 lat program grantowy Wedel od Serca oraz wolontariat pracowniczy, w ramach którego zatrudnieni angażują się w budowę Folwarku Wawer – przestrzeni edukacyjnej Stowarzyszenia Serduszko dla dzieci.

Troska o środowisko i transparentność

Wedel jako odpowiedzialny producent, pracodawca i sąsiad odpowiada również na wyzwania środowiskowe. Od I kwartału br., czekoladowa produkcja zasilana jest wyłącznie energią z farm wiatrowych, a w ramach praktyki zero waste stale minimalizuje się ilość plastikowych odpadów. Natomiast dach wedlowskiej fabryki od 2018 roku jest domem dla pszczół, którymi opiekują się podopieczni Stowarzyszenia Serduszko dla dzieci. W zeszłym roku zorganizowano w firmie akcję, podczas której dochód z zakupionego przez pracowników miodu został przekazany na cele statutowe Stowarzyszenia – wsparcie młodych osób ze środowisk problemowych.

Odpowiedzialność społeczna Wedla to także kierowanie się zasadami etyki i transparentności – nie tylko w procesach wewnętrznych, lecz również poprzez uczestnictwo w inicjatywach branżowych realizujących te wartości. Wedel jest pierwszym pracodawcą w Polsce, który podpisał Białą Księgę Komunikacji Marketingowej SAR, a także jednym
z członków-założycieli Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Z przyjemnością dla przyszłości

Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, dlatego jedną z najważniejszych części procesu prac nad naszą strategią CSR były wewnętrzne warsztaty oraz dialog z interesariuszami, również z otoczenia zewnętrznego (łącznie niemal 100 uczestników), przeprowadzony zgodnie z normą AA SES100. W ramach tych działań podczas ostatnich kilkunastu miesięcy mapowaliśmy najważniejsze kwestie z perspektywy zrównoważonego rozwoju firmy – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

W efekcie, strategia CSR Wedla porządkuje dotychczasowe, liczne działania w ramach 42 projektów z 18 obszarów, które wpisują się w filary: Ludzie, Innowacje, Środowisko i odpowiadają na 7 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Najwięcej dotychczas realizowanych projektów mieści się w obszarze Ludzie, co obrazuje, że to właśnie człowiek znajduje się w centrum naszych zainteresowań. Hasło towarzyszące naszej strategii CSR brzmi: „Z przyjemnością dla przyszłości”, ponieważ zaangażowanie społeczne, troska o środowisko i tworzenie lepszego świata dla przyszłych pokoleń jest dla nas tak naturalne, jak dostarczanie przyjemności poprzez nasze produkty czy akcje specjalne dla konsumentów – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

O kompleksowym podejściu do zaangażowania społecznego i zrównoważonego rozwoju świadczy nie tylko sposób przygotowywania strategii – oparty na dialogu, angażujący Zarząd i przedstawicieli wszystkich departamentów organizacji. Strategia CSR Wedla została wpisana w długoterminową strategię biznesową firmy, co czyni ją skutecznym narzędziem do realizowania wyszczególnionych w niej inicjatyw i mierzenia efektów. Opracowanie dokumentu zakłada kontynuację odpowiedzialnych inicjatyw, a także podejmowanie w przyszłości nowych, które stanowić będą odpowiedź na wyzwania postawione przez interesariuszy zewnętrznych w trakcie spotkań dialogowych. Jednocześnie Wedel pozostaje otwarty na realizację spontanicznych projektów, o czym świadczą działania pomocowe w czasie pandemii – wsparcie personelu medycznego, pracowników zakładów warszawskiego transportu miejskiego, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polskiego Czerwonego Krzyża czy nauki zdalnej podopiecznych Serduszka.

O firmie

Wedel od 1851 roku dostarcza konsumentom przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady i jest podziwiany za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości. W wedlowskim portfolio znajdują się m.in. takie słodycze, jak Ptasie Mleczko®, Mieszanka Wedlowska, czekolady, ciastka, wafle, batony oraz Torciki Wedlowskie, a także żelki i cukierki. Oferta produktowa firmy obejmuje również lody E. Wedel oraz lody Ptasie Mleczko®. Misja Wedla: „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach” odzwierciedla filozofię działania firmy, która zakłada odpowiadanie na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner.