Strona wedel.pl dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

08.07.2021

Nasi założyciele zapoczątkowali podejście, dzięki któremu jesteśmy blisko ludzi, troszcząc się o ich potrzeby, bezpieczeństwo i komfort. Zaczynając od emancypacji kobiet, przez udogodnienia dla pracowników i ich bliskich, po działania na rzecz potrzebujących mieszkańców Warszawy w czasie II wojny światowej. Wyróżniali się postawą wrażliwą na potrzeby otoczenia i rozwijali działania, które dziś nazywamy odpowiedzialnością społeczną.

Dziś kontynuujemy tę wieloletnią tradycję, odpowiadając na aktualne wyzwania jako odpowiedzialny producent, pracodawca i partner. Działania i inicjatywy obejmujące m.in. troskę o środowisko, zaangażowanie lokalne, aktywność w koalicjach i stowarzyszeniach realizujemy w ramach strategii CSR, stanowiącej element długoterminowych celów biznesowych firmy. Troska o innych, o równość i włączanie, przeniosła się także do Internetu. Zadbaliśmy o cyfrową dostępność firmowej strony internetowej, przeprowadzając audyt i wdrażając cały szereg usprawnień oraz funkcjonalności, dzięki którym osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni korzystać z serwisu www.wedel.pl.

Wszystkie działania przeprowadzaliśmy zgodnie z najnowszymi standardami WCAG 2.1. Jest to zbiór wytycznych określonych przez międzynarodową organizację, które determinują zasady projektowania stron internetowych. Cel to zapewnienie łatwego dostępu do treści osobom niewidomym, niedowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami.

Wytyczna nr 1 – postrzegalność

Poprawiliśmy informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika tak, aby były przedstawione osobom z niepełnosprawnościami w sposób dostępny dla ich zmysłów. Dlatego do każdej treści graficznej wprowadziliśmy alternatywną treść w formie tekstu – opis danego elementu – która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy – powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony. Również wszystkie nagrania audio-wideo otrzymały napisy rozszerzone informujące o istotnych dźwiękach, a dostępne treści zyskały dodatkowy kontrast i możliwość zmiany rozmiaru tekstu. Wszędzie tam, gdzie pozwalała technologia, zmieniliśmy też obrazy tekstu, tekst umieszczony w grafikach w tradycyjny tekst, a także dopasowaliśmy oferowaną treść do szerokości ekranu.

Wytyczna nr 2 – funkcjonalność

Po pierwsze – zapewniliśmy dostępność wszystkich funkcjonalności strony www.wedel.pl za pomocą klawiatury. Po drugie – ułatwiliśmy użytkownikowi nawigowanie po stronie przez opisanie linków z określeniem ich celu. Po trzecie – zastosowaliśmy nagłówki oraz etykiety z jasnym i jednoznacznym opisem, co pozwoli użytkownikom łatwiej odnaleźć konkretną treść i zorientować się w strukturze WWW.

Wytyczna nr 3 – zrozumiałość

Dzięki zastosowanym udogodnieniom, użytkownik podczas wprowadzania danych w formularzach czy przechodzenia do innych elementów strony zostanie poinformowany o otwarciu nowej strony, uruchomieniu wybranej aplikacji lub zmianie sposobu pokazywania treści.

Wytyczna nr 4 – solidarność

Zmieniliśmy sposób publikowania treści, aby ta mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowanie użytkownika, w tym technologie wspomagające. Zyskaliśmy w ten sposób maksymalną kompatybilność z programami.

Efekt?

Strona www.wedel.pl wraz z podstronami spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA w 86% w porównaniu do 62% sprzed zmian wprowadzonych przez agencję GoldenSubmarine. Dzięki temu czekoladowy świat marki E.Wedel, który prezentujemy na naszej stronie internetowej, będzie dostępny dla większej ilości osób. Zrobiliśmy to, bo jako firma, której kultura organizacyjna opiera się na różnorodności i szacunku do innych, chcemy otwierać go dla wszystkich.