Program grantowy „Wedel od Serca” dla mieszkańców Pragi-Południe

21.06.2021

Kontynuując tradycję zaangażowania lokalnego jednego z naszych założycieli - Jana Wedla, zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym „Wedel od Serca” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Pragi-Południe. Do wygrania są dotacje, których łączna pula to 50.000 zł. Projekty można zgłaszać do 25 lipca.

Konkurs „Wedel od Serca” to sprawdzona formuła, którą od 14 lat z sukcesem realizowaliśmy wewnętrznie, angażując załogę do wspólnych działań dobroczynnych. W roku 170-tych urodzin po raz pierwszy do zgłaszania inicjatyw zapraszamy nie tylko pracowników Wedla, ale także lokalne fundacje i stowarzyszenia. Działania powinny być skierowane do mieszkańców Pragi-Południe, gdzie od lat 30. XX wieku mieści się siedziba firmy.

Najobszerniejszym filarem przyjętej rok temu strategii społecznej odpowiedzialności Wedla są „Ludzie”, rozumiani nie tylko jako pracownicy, ale również lokalna społeczność. Budujemy długofalowe partnerstwa z warszawskimi i praskimi organizacjami, wspierając ważne społecznie działania. Od 20 lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, które prowadzi różnorodne akcje w obszarze edukacji dzieci i młodzieży. Włączyliśmy się rewitalizację Ogrodów Polsko-Niemieckich w Parku Skaryszewskim, a także jesteśmy partnerem organizowanego tam co roku Biegu Wedla. Nasz jubileusz chcemy świętować z mieszkańcami Pragi-Południe we wspólnych działaniach. Liczymy, że będzie to dobra okazja, by poznać nowe warszawskie organizacje i zrealizować wspólnie ciekawe projekty.

Słodki konkurs

Do konkursu „Wedel od Serca” mogą zgłaszać się fundacje i stowarzyszenia, które przygotują projekt skierowany do mieszkańców Pragi-Południe. Chętne organizacje powinny przygotować opis swojego pomysłu na specjalnym formularzu i przesłać go mailowo na adres: csr@wedel.pl. W zgłoszeniu należy wskazać m.in. cel i zakres projektu, termin oraz zakładany budżet.

Zgłoszone inicjatywy oceni wewnętrzna komisja, złożona z przedstawicieli naszej firmy. Najważniejszym kryterium oceny projektów jest celna diagnoza problemów i potrzeb lokalnych społeczności. Projekty mogą dotyczyć obszarów takich jak: ekologia, edukacja, pomoc społeczna, kultura i sport.

Łączna pula grantów przeznaczonych dla organizacji wynosi 50 000 zł. Jeden podmiot może otrzymać maksymalnie 10 000 zł. Zaplanowane działania powinny być zrealizowane do końca roku.

Ogłoszenie wyników jubileuszowej edycji akcji „Wedel od Serca” zaplanowano na 10 sierpnia. Regulamin i formularz konkursowy dostępne są poniżej.