Nagroda LIDL FAIR PAY 2020 DLA WEDLA

02.10.2020

W Wedlu od lat zwracamy szczególną uwagę na aspekty równego traktowania. Naszą załogę tworzą w niemal równym udziale kobiety i mężczyźni, a podobne proporcje występują także na stanowiskach kierowniczych Równość w naszej firmie przejawia się również m.in. w systemach wynagrodzeń i ścieżkach awansu. Łączy nas myśl, że u podstaw odpowiednio prowadzonej polityki personalnej leży sprawiedliwe wynagradzanie pracowników zajmujących równorzędne stanowiska, wykonując tę samą prace bez względu na płeć. Wychodzimy z założenia, że wynagrodzenie powinno być godne, a wysokość gratyfikacji na danym stanowisku określona w przejrzysty sposób dla całej organizacji.

Równe traktowanie oraz transparentność są dla nas priorytetem i cieszymy się, że zostało to docenione również na forum ogólnopolskim przez jury nagrody LIDL Fair Pay.  To dla nas niewątpliwie powód do dumy. Nagroda ta przyznawana jest ona przedsiębiorstwom wyznaczającym najlepsze standardy w zakresie równości płacowej, zasad rozwoju pracowników, awansu oraz ścieżki kariery niezależnie od ich płci czy wyznania, a skupiające się na kompetencjach pracowników i ich merytorycznej wiedzy. Uczestnicy konkursu zostali przebadani pod względem kilku aspektów m.in.: równości wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udziału kobiet w kadrze kierowniczej oraz udziału kobiet w zespołach zarządzających. Partnerem Merytorycznym nagrody ustanowionej przez Lidl Polska jest firma Korn Ferry, a patronat objęła Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką.

Mamy więc kolejny powód do świętowania i potwierdzenie, że różnorodność będąca jednym z filarów naszej marki pracodawcy znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennym funkcjonowaniu organizacji.