DEKLARACJA DOTYCZĄCA REZYGNACJI UŻYCIA JAJ Z CHOWU KLATKOWEGO

20.02.2020

Firma LOTTE Wedel sp.zo.o. deklaruje, że przy wytwarzaniu swoich produktów zamierza zrezygnować z użycia jaj pochodzących z chowu klatkowego do 2025 roku. Celem tego działania jest poprawa dobrostanu zwierząt hodowlanych, a także dalsze doskonalenie zrównoważonego łańcucha dostaw.